Advertising

pkdk16

About Me

Với dịch vụ khám,chữa bệnh chất lượng cao và tinh thần phục vụ chu đáo,phòng khám Đa Khoa Nam Việt đã trở thành địa chỉkhám,chữa bệnh tin cậy cho hầu hết người dân Tp.HCM và các tỉnh lân cận.

Country: Viet Nam Age: 35
Social Media
https://www.facebook.com/Phòng-Khám-Đa-Khoa-Nam-Việt-101918364762925/
My Friends (0)
No friendships added yet.
My Rank
I have 0 rank points.(?)

My GTAinside rank is
and I'm called:

"Vic"

My Stats
Modifications: (since 07.11.2012)
Released: 0 mods
Total: 0 downloads
Average: 0 downloads
Userpage:
45 Views
Last online:
30.11.2021, 11:15
My Recent Activities
No Recent Activities
My Mods

No mods uploaded so far.

My Recent Comments
No comments posted yet.